เลือกภาษา      

น้ำยาหน่วงคอนกรีต

น้ำยาหน่วงคอนกรีต หน่วงการก่อตัว 

เป็นน้ำยาเพิ่มที่มีการใช้งานแพร่หลาย เป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับหน่วงเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตในงานคอนกรีตที่ต้องเทในสภาพอากาศร้อน อุณหภูมิที่สูงจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไฮเดรชั่นให้เกิดอย่างรวดเร็ว ก่อตัวจึงถูกนำมาใช้เพื่อหน่วงระยะเวลาการก่อตัวที่เร็วเกินไป สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ การเทคอนกรีตในสภาพอากาศที่จัด ล้วนจำเป็นต้องผสมในคอนกรีตเพื่อยืดระยะเวลาการเทและการแต่งผิวหน้าคอนกรีตออกไป โดยส่วนใหญ่ ก็จะมีคุณสมบัติลดน้ำร่วมด้วยเช่นกัน น้ำยาหน่วงคอนกรีตที่ใช้ในงานคอนกรีตเทียบเท่ามาตรฐาน  ซึ่งหากว่าน้ำยาหน่วงคอนกรีต มีคุณสมบัติลดน้ำด้วยก็จะจัดเป็นน้ำยาผสมคอนกรีต

น้ํายาหน่วงคอนกรีต

 

สารผสมเพิ่มน้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีตคืออะไร

สารผสมเพิ่ม,น้ำยาผสมคอนกรีตได้จากธรรมชาติหรือผลิตจากกรรมวิธีสังเคราะห์ทางเคมี โดยสารผสมเพิ่ม,น้ำยาผสมคอนกรีตจะใช้ผสมเพิ่มลงไปในส่วนผสมคอนกรีตก่อนผสมหรือขณะผสม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของคอนกรีต ที่มักนิยมนำมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีต


เพราะเหตุใดจึงต้องใช้สารผสมเพิ่ม,น้ำยาผสมคอนกรีต

สารผสมเพิ่ม,น้ำยาผสมคอนกรีต ถูกใช้เพิ่มปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตสดหรือคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว สารผสมเพิ่ม,น้ำยาผสมคอนกรีต สามารถปรับปรุงคุณสมบัติคอนกรีตให้มีความทนทาน ความสามารถเท,น้ำยาผสมคอนกรีตได้หรือคุณลักษณะของคอนกรีตทางด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น สารผสมเพิ่ม,น้ำยาผสมคอนกรีตถูกนำมาใช้เพื่อเอาชนะขีดจำกัดของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเทคอนกรีตในสภาวะที่มีอากาศร้อนหรืออากาศหนาว ใช้,น้ำยาผสมคอนกรีต)เพิ่มความสามารถทำให้ปั๊มได้ง่าย เร่งกำลังอัดช่วงต้นให้ได้ตามที่ต้องการ หรือการทำน้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีตคอนกรีตให้มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ที่ต่ำมากๆ เพื่อเพิ่มกำลังอัดหรือความทึบน้ำ