เลือกภาษา      


RoadSter® DecFloor 

เป็นนวัตกรรมใหม่ พัฒนาเพื่อใช้ในการซ่อมผิวคอนกรีตที่หลุดร่อน เนื่องจากการแยกตัวของคอนกรีต หรือสิ่งสกปรกลอยขึ้นมาบนพื้นผิวคอนกรีตนั้นๆ ทำให้ผิวคอนกรีตไม่แกร่ง หรือแข็งแรงพอที่จะรองรับแรงเสียดสีที่เกิดจากการสัญจรบนพื้นผิวดังกล่าว เช่น รถวิ่ง เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมจะถูกกว่าการซ่อมด้วยวิธีเดิมๆ และมีความรวดเร็วในการซ่อมแซมมาก ทำให้เปิดการสัญจรหลังการซ่อมได้เร็ว

ขั้นตอนการใช้งาน  RoadSter®  DecFloor

 

ขั้นตอนการผสม RoadSter®  DecFloor   

 

ขั้นตอนทารองพื้นด้วย  RoadSter®  Prime   

วิธีการทา RoadSter®  DecFloor   

 

ขนาดบรรจุต่อชุด

ส่วนผสม A = 20 กก. ต่อ ถุง

ส่วนผสม B = 12 กก. ต่อ ถัง