เลือกภาษา      


 ( RUSTCRETE )

RUSTCRETE เป็นน้ำยาที่พัฒนามาเพื่อการล้างชิ้นงานโลหะ หรืออุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก โดยไม่เป็นอันตรายต่อผิวของโลหะของชิ้นงานหรืออุปกรณ์นั้นๆ โดย RUSTCRETE จะกำจัดคราบสนิมและคราบปูนได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานในการขัดหรือทุบ วิธีดังกล่าว นอกจากจะสิ้นเปลืองค่าแรงงานแล้ว ยังทำให้วัสดุหรือชิ้นงานเหล็กนั้นๆ บิดเบี้ยว ผิวเหล็กมีรอย เสียหาย และยังดูเป็นของเก่าอีกด้วย

ประโยชน์ของ

-  ล้างคราบสนิมที่ผิวของชิ้นงานประเภทโลหะ เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ เหล็กเส้นทั่วไป อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ
-  ล้างคราบปูนที่ผิวชิ้นงาน หรือ เครื่องมือก่อสร้างทั่วไป เช่น นั่งร้าน ข้อมือเสือ หรืออุปกรณ์จับยึดนั่งร้านต่างๆ โม่, เกรียงฉาบ เป็นต้น
-  ลดการใช้แรงงานในการทำความสะอาดชิ้นงานโลหะ
-  ชิ้นงาน หรือ เครื่องมือที่นำมาล้างไม่บิดเบี้ยวเสียหาย
-  ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกและรวดเร็ว (ขึ้นอยู่กับความหนาของคราบ)
-  สามารถล้างทีละมากๆ ได้ในครั้งเดียว
-  เนื้อโลหะแทบไม่ถูกกัดกร่อนเสียหายจากน้ำยา RUSTCRETE

วิธีการใช้งานของ

-  เตรียมภาชนะให้มีขนาดใหญ่พอที่จะนำชิ้นงานลงไปแช่ได้
-  ค่อยๆใส่ RUSTCRETE ลงไปจนมากพอที่จะท่วมชิ้นงานทั้งชิ้น
-  แช่ไว้จนกว่าสนิมจะหลุดออกหมด หรือนำขึ้นมาขัดอีกเล็กน้อย (ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง)
-  นำชิ้นงานไปล้างด้วยน้ำเปล่า และเป่าหรือเช็ดให้แห้ง
-  นำไปทำสี หรือ นำไปแช่ใน RUSTECT (น้ำยาเคลือบกันสนิม) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมที่ผิวซ้ำ

 

 

 

 

บรรจุภัณฑ์

แกลลอนพลาสติก 1 กิโลกรัม
แกลลอนพลาสติก 5 กิโลกรัม
แกลลอนพลาสติก 25 กิโลกรัม